Det är dags att förstatliga skolan igen

Vi vill gärna tro att vi lever i ett jämställt samhälle där alla har samma förutsättningar och villkor. En gång i tiden hade vi en statlig skola som ansvarade för att alla skulle få en likvärdig möjlighet att utvecklas. Idag har vi dock ett segregerat skolsystem där utredning efter utredning visar att barns utbildning är långt ifrån jämställd. Röster har börjat höjas för att åter förstatliga skolan för att lösa det problemet men flera grupper stretar emot. Det är väl knappast förvånande att det är just i de grupper som har tillgång till den bästa utbildningen motståndet är som störst.

I en skola där alla har lika goda möjligheter att utvecklas ökar chanserna att samhället kan vaska fram de skarpa hjärnor som skall leda utvecklingen i framtiden. Det är väl ändå ganska trist om vi har ett barn som har potential att bli nobelpristagare men förvägras den möjligheten bara för att den skola som erbjuds inte är lika bra som på andra ställen. Lika eländigt är det om föräldrarnas status skall påverka betygssättning vilket kanske leder till att den eleven stjäl en framtida utbildningsplats som kanske var mer lämpad för någon annan.

Jag har god förståelse för att föräldrar vill sitt barns bästa och att man gör sitt yttersta för att hjälpa barnet i sin utveckling. Men då är det väl bättre att man lägger tid på att hjälpa barnet med skolarbetet istället för att ägna sig åt det som lärarna upplever som påtryckningar. Jag tror inte vi skall gå tillbaka till den tid då kungar och adelsmän ansåg att intelligens och duglighet var ärftliga egenskaper.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.