Törs verkligen Norrlänningar rösta borgerligt tills dess att Norrbotniabanan är byggd?

Vi går mot ett extraval och snart även ett ordinarie val. Norra delen av Sverige expanderar så det knakar. Ändå har flera borgerliga partier varit ganska ”luddiga” när det gäller sitt stöd för Norrbotniabanan. Framför allt SD och M. Inom M så har t ex Kristoffer Tamsons kläckt ur sig den fantastiska kommentaren ”Vi måste se till att de pengar som ska gå till svensk järnväg går där människor bor och där människor reser, och inte till träd i Norrland”.

När det gäller SD så hittar hittar man följande text på norrbotniabanan.se:
Sverigedemokraterna har gjort en förskjutning gällande NBB på så sätt att de nu inte pratar om att pausa bygget i Skellefteå i väntan på att järnvägen byggs ut söderut utan i sin motion räknar man bl.a. upp ett 10-tal järnvägsobjekt efter varandra. Dock kommer Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och Inlandsbanan, i denna lista, som nummer 10, 11 och 12 av 12 nämnda. Om detta är en rangordningen ligger Norrbotniabanan fortfarande långt bak i listan.

Om man bor och lever i Norrland borde man nog känna en krypande oro om hur dessa partier prioriterar Norrbotniabanan och Norrland i sin helhet. Om det börjar krisa i statskassan känner iallafall jag en stor oro att det snabbt kan bli omprioriteringar och förseningar i projektet. För mig själv är detta dubbelt oroande då Trafikverket redan inmutat vårt hus sedan flera år. Förseningar skulle leda till att kommer att leva i ovisshet under väldigt många år till.

Så även om man har hjärtat till höger. Törs man då som Norrlänning verkligen rösta borgerligt till dess att dessa partier tydligt gått ut och sagt att Norrbotniabanan är högprioriterad?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.