Det är dags att förstatliga skolan igen

Vi vill gärna tro att vi lever i ett jämställt samhälle där alla har samma förutsättningar och villkor. En gång i tiden hade vi en statlig skola som ansvarade för att alla skulle få en likvärdig möjlighet att utvecklas. Idag har vi dock ett segregerat skolsystem där utredning efter utredning visar att barns utbildning är långt ifrån jämställd. Röster har börjat höjas för att åter förstatliga skolan för att lösa det problemet men flera grupper stretar emot. Det är väl knappast förvånande att det är just i de grupper som har tillgång till den bästa utbildningen motståndet är som störst.

Fortsätt läsa Det är dags att förstatliga skolan igen